USB 3.0 Team Group INC C143 32GB (Trắng xám)

290.000 ₫
266.000 ₫