USB 3.0 Team Group C155 32GB (Vàng)

400.000 ₫
249.000 ₫