Thiết bị phát Wifi có ADSL 2+ IPTV 300M 2 anten xuyên tường TENDA DH301 (Đen)

1.050.000 ₫