Thiết bị lọc nước 1 bước siêu tiết kiệm 3M Cuno Aqua-Pure 3MFF100(Trắng)

7.900.000 ₫
7.399.000 ₫