Thanh PDU 8 outlet chuẩn C13 dùng cho tủ rack

900.000 ₫