Thanh nguồn tủ rack HP PDU AF500A (Black) 07 x C13

1.990.000 ₫
1.890.000 ₫