Thùng máy tính HP DC6000 Pro

3.900.000 ₫
2.250.000 ₫