Thùng máy tính HP DC6000 Pro (đen)

4.500.000 ₫
3.190.000 ₫