Tã quần người lớn Abri-Flex Premium L3 (14 miếng/gói)

399.000 ₫