Tã quần người lớn Abena Abri-Flex Premium S1 (14 miếng/gói)

319.000 ₫