Tã dán người lớn Abri-Form Premium M4 (14 miếng/gói)

399.000 ₫