Quạt Đứng Lifan Đ-316

490.000 ₫
430.000 ₫

 : Quạt bàn
Loại hình bảo hành: Bằng Phiếu bảo hành và Hóa đơn
Mẫu mã: Quạt Điện Lifan
Power Consumption: 45
Sản xuất tại: Việt Nam
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Độ lớn cánh quạt: 40.0