Pin laptop HP-6530B CB69 6730p 6500b 6700b 6930p 6540b (Đen) - Hàngnhập khẩu

620.000 ₫
390.000 ₫