Modem fax mới USB 56K V.90 V.92 màu đen

678.333 ₫
407.000 ₫