Máy tính để bàn Texet DC-1205 (Trắng)

280.000 ₫
156.880 ₫