Máy tính để bàn Core i5 2400 RAM 4GB HDD 500GB (MH LG 19.5 inch)

9.350.000 ₫
8.139.270 ₫