Máy hủy tài liệu 12L Texet CC612N (Đen)

1.169.000 ₫
699.000 ₫