Khung treo xoay cho Tivi từ 32 đến 40 inch

200.000 ₫
179.000 ₫