Khung treo xoay cho Tivi từ 19 đến 26 inch

200.000 ₫
149.000 ₫