Khung treo Tivi LCD-LEX-PLASMA cố định loại 32 46 inch (Đen) C4.4

229.000 ₫
151.050 ₫