Khung treo nghiêng cho Tivi từ 37 đến 50 inch

220.000 ₫
149.000 ₫