Khung treo nghiêng cho Tivi từ 32 đến 40 inch

180.000 ₫
159.000 ₫