Khung treo cố định cho Tivi từ 32 đến 40 inch

120.000 ₫
107.000 ₫