Hộp 100 tờ màn ép nhựa A3 Texet 250 Micron

660.000 ₫
499.000 ₫