Hộp 100 tờ màn ép nhựa A3 Texet 150 Micron

370.000 ₫
299.000 ₫