Dung dịch tẩy và làm sạch đánh bóng Inox 3M Stainless Steel Cleaner & Polish 126080 600g

349.000 ₫
289.000 ₫