Con lăn tập bụng AB Carver Pro ( Đỏ- đen)

900.000 ₫
495.000 ₫