Camera mô hình chống trộm có LED cảnh báo

318.000 ₫
145.460 ₫