Bộ USB 2.0 Team Group INC E902 32GB (Nâu) và USB 3.0 Team Group INC C143 32GB (Trắng)

520.000 ₫