Bộ phát wifi 3 ăng ten 300Mbps Tenda F3 (Trắng)

420.000 ₫
314.000 ₫