Bộ mặt nạ bảo hộ nửa mặt 2 phin lọc 3M 6100 + 2 phin lọc 3M 6001 và bộ lọc bụi 5N11

899.000 ₫
789.000 ₫