Bộ 5 USB Team Group INC C141 32GB (Vàng phối đen)

1.350.000 ₫
1.150.000 ₫