Bộ 5 USB 3.0 32GB Team Group INC C143 (Trắng)

1.700.000 ₫
1.190.000 ₫