Bộ 5 USB 2.0 Team Group INC E902 16GB (Xanh nhạt)

700.000 ₫