Bộ 5 cuộn băng keo điện 3M Temflex Plus PVC Harnessing Tape 18mm x9m x 0.127mm

159.000 ₫
95.000 ₫