Bộ 4 USB 3.0 Team Group INC C143 32GB (Trắng)

1.200.000 ₫
1.150.000 ₫