Bộ 4 USB 3.0 32GB Team Group INC C143 (Trắng)

1.200.000 ₫
960.000 ₫