Bộ 4 chiếc Jack nối nguồn 5.5x2.1mm ( 2 cái - 2 đực )

30.000 ₫
19.990 ₫