Bộ 2 USB Team Group INC C141 32GB (Vàng phối đen)

650.000 ₫
550.000 ₫