Bộ 2 USB 3.0 Team Group INC C143 32GB (Trắng)

600.000 ₫