Bộ 2 cáp OTG kết nối máy tính bảng với USB-USB 3G

79.800 ₫
37.905 ₫