Bộ 1 USB 3.0 Team Group INC C143 64GB và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh

900.000 ₫
748.000 ₫