Bộ 1 USB 3.0 Team Group C155 32GB (Vàng) và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh (Trắng)

750.000 ₫
600.000 ₫