Băng keo 2 mặt 3M 9448A (Trắng phối xanh)

1.200.000 ₫
859.000 ₫