Băng cao su cách điện 3M Scotch 130C siêu tốt 19mmx9.15m

269.000 ₫
209.000 ₫