Băng cao su cách điện 3M 23 Scotch All Voltage siêu tốt 19mmx9.15m (Đen)

269.000 ₫
159.000 ₫