Adapter HP 18.5V - 3.5A Đầu vàng (Đen)

481.000 ₫
456.950 ₫