3M 35 19mmx20.1m - Băng keo điện (Vàng)

169.000 ₫
89.000 ₫