3M 35 19mmx20.1m - Băng keo điện (Đỏ)

129.000 ₫
119.000 ₫