Đế máy cắt bàn dùng cho máy cắt cầm tay TZ-6103 + Đá cắt 100*1.0*16mm Stanley - STA8060

350.000 ₫
310.000 ₫